Love me_ torture me

反正你总会爱我

【锤基】 待授权翻译 Thor/Loki 值得 Worth(04) 全文完结

      

      最后一篇锤基,送给我自己。前文走:第一章上一章     

      正文部分

      

      译者注1:神兄弟真会♂玩♂。发两次都被屏蔽,再屏蔽我就不发了,爱咋咋的吧!

      译者注2:至此所有的锤基坑都已经填上了。盾冬还有两个坑未完结,接下来会继续更。感谢各位朋友的支持,再见!


评论(7)

热度(18)